Rannsóknarstofa í máltileinkun

Rannsóknastofa í máltileinkun (RÍM) er starfrækt við Háskóla Íslands og byggist á samstarfi Málvísindastofnunar, Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, Tungumálamiðstöðvar HÍ og Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og starfar innan vébanda Hugvísindastofnunar.

Rannsóknastofa í máltileinkun er þverfaglegur samstarfsvettvangur fræðimanna sem stunda rannsóknir á sviði annarsmálsfræða, tvítyngis, tileinkunar máls og menningar og rannsóknir á kennslu í öðru máli og þróun námsefnis.

Hlutverk og markmið:

Markmið Rannsóknastofu í máltileinkun er að:

  • Efla þverfaglegt rannsóknar- og þróunarsamstarf, innlent og alþjóðlegt, á sviði annarsmálsfræða,
  • Koma á fót gagnagrunni um tileinkun máls og menningar og safna upplýsingum um slík rannsóknargögn,
  • Miðla þekkingu á annarsmálsfræðum, t.d. með umræðufundum, málþingum og útgáfu nettímarits,
  • Stuðla að bættum ritakosti á fræðasviðinu.

Aðild:

Rétt til aðildar að stofunni eiga fræðimenn innan Málvísindastofnunar, Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, Tungumálamiðstöðvar HÍ og Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum sem stunda rannsóknir á sviði annarsmálsfræða, tvítyngis, tileinkunar máls og menningar og rannsóknir á kennslu í öðru máli og þróun námsefnis. Heimilt er stjórn stofunnar að veita öðrum fræðimönnum, sem þess óska, aðild, jafnt þeim sem starfa innan Hugvísindasviðs sem utan.

Stjórn, fundir og fjármál:

Rannsóknastofan skal hafa þriggja manna stjórn sem kjörin er til eins árs í senn á aðalfundi. Stjórnarseta er ólaunuð. Að lágmarki skal einn stjórnarmaður vera fastur starfsmaður Hugvísindasviðs. Stjórn Rannsóknastofu skal halda a.m.k. einn stjórnarfund á ári, auk aðalfundar, og senda Hugvísindastofnun upplýsingar, þegar kallað er eftir þeim, til birtingar í ársskýrslu.
Rannsóknir innan RÍM eru að jafnaði fjármagnaðar með styrkjum og vinnuframlagi fastra starfsmanna. RÍM nýtur ekki fastra fjárframlaga frá Hugvísindasviði eða Hugvísindastofnun, en getur sótt um starfstengda styrki.

Reglur Rannsóknastofu í máltileinkun voru staðfestar af stjórn Hugvísindastofnunar 17. febrúar 2010.