Rannsóknastofa í táknmálsfræðum

Image
""

Rannsóknastofa í táknmálsfræðum

Rannsóknastofa í táknmálsfræðum er starfrækt við Háskóla Íslands og heyrir undir Hugvísindasvið. Hún byggist á samstarfi Málvísindastofnunar og Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra og starfar innan vébanda Málvísindastofnunar. Markmið Rannsóknastofu í táknmálsfræðum er að stuðla að auknum rannsóknum á táknmáli, táknmálssamskiptum, túlkun, málþroska táknmálstalandi barna og kennslufræði táknmáls og táknmálstúlkunar og samvinnu milli þeirra sem þær stunda til að tryggja sem besta nýtingu þekkingar og fjármuna.

Stjórn 2023-2024

  • Júlía G. Hreinsdóttir, fagstjóri íslensks táknmáls á Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, julia@shh.is
  • Rannveig Sverrisdóttir,  lektor í táknmálsfræði við Háskóla Íslands, rannsve@hi.is
  • Guðný Björk Þorvaldsdóttir, táknmálstúlkur á leikskólanum Sólborg og sjálfstætt starfandi fræðimaður.

Á myndinni eru núverandi og fyrrverandi stjórnarmenn, Júlía G. Hreinsdóttir, Nedelina Ivanova, Rannveig Sverrisdóttir og Guðný Björk Þorvaldsdóttir.

Image

Rannsóknastofa í táknmálsfræðum er starfrækt við Háskóla Íslands og heyrir undir Hugvísindasvið. Hún byggist á samstarfi Málvísindastofnunar og Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra og starfar innan vébanda Málvísindastofnunar.

Innan Málvísindastofnunar eru stundaðar rannsóknir í málvísindum og undirgreinum þeirra innan Hugvísindasviðs Háskóla Íslands, þ.m.t. í táknmálsfræði. Samskipta­miðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra hefur margþætt hlutverk, meðal annars að annast rannsóknir á íslensku táknmáli. Rannsóknastofa í táknmálsfræðum er samstarfsvettvangur fræðimanna Málvísindastofnunar og Samskipta­miðstöðvar sem stunda rannsóknir á táknmáli. Stofan efnir til samstarfs við aðra aðila eftir því sem tilefni er til.

Hlutverk og markmið

Markmið Rannsóknastofu í táknmálsfræðum er að stuðla að auknum rannsóknum á táknmáli, táknmálssamskiptum, túlkun, málþroska táknmálstalandi barna og kennslufræði táknmáls og táknmálstúlkunar og samvinnu milli þeirra sem þær stunda til að tryggja sem besta nýtingu þekkingar og fjármuna. Þessum markmiðum hyggst rannsóknastofan einkum ná með því að:

  • Hafa samráð um skipulagningu rannsóknarverkefna þannig að þau styrki hvert annað  
  • Vinna sameiginlega að einstökum rannsóknarverkefnum
  • Vinna sameiginlega að söfnun gagna og þekkingar sem nauðsynleg eru fyrir rannsóknir á táknmáli og nýtast m.a. við gerð námsefnis og táknmálsorðabókar

Aðild

Rétt til aðildar að stofunni eiga fræðimenn innan Málvísindastofnunar og Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra sem stunda rannsóknir á táknmáli, táknmálssamskiptum, túlkun, málþroska táknmálstalandi barna og kennslufræði táknmáls og táknmálstúlkunar. Heimilt er stjórn stofunnar að veita öðrum fræðimönnum, sem þess óska, aðild, jafnt þeim sem starfa innan Hugvísindasviðs sem utan.

Stjórn, fundir og fjármál

Rannsóknastofan skal hafa þriggja manna stjórn sem kjörin er til eins árs í senn á aðalfundi. Stjórnarseta er ólaunuð. Að lágmarki skal einn stjórnarmaður vera fastur starfsmaður Hugvísindasviðs. Stjórn Rannsóknastofu skal halda a.m.k. einn stjórnarfund á ári, auk aðalfundar, og senda Málvísindastofnun upplýsingar, þegar kallað er eftir þeim, til birtingar í ársskýrslu.

Rannsóknir innan Rannsóknastofu í táknmálsfræðum eru að jafnaði fjármagnaðar með styrkjum og vinnuframlagi fastra starfsmanna. Stofan nýtur ekki fastra fjárframlaga frá Hugvísindasviði, Hugvísindastofnun eða Málvísindastofnun, en getur sótt um starfstengda styrki. Málvísindastofnun veitir stofunni aðstöðu og hlutdeild í fjárveitingu sem tengist verkefnum innan stofunnar, eftir því sem henni er kleift og stjórn ákveður.

Reglur Rannsóknastofu í táknmálsfræðum eru staðfestar af stjórn Málvísindastofnunar.

Innan rannsóknastofunnar eru unnin ýmis verkefni sem snúa að íslensku táknmáli og menningu döff. Aðilar rannsóknastofunnar tóku á árunum 2011-2015 þátt í evrópska verkefninu SignGram sem styrkt var af COST. Markmið verkefnisins var að varpa ljósi á málfræði táknmála og gefa út bók sem gæti nýst sem grunnur fyrir málfræðinga og aðra sem rannsaka vilja málfræði táknmála (sjá hér upplýsingar á alþjóða táknun). Bókin er í opnum aðgangi og má finna hér.

Í júní 2017 var FEAST ráðstefnan haldin í Reykjavík og sáu aðilar rannsóknastofunnar um skipulagningu. Ráðstefnan var  í samvinnu við SIGN-HUB verkefnið.

Á síðunni SignWiki má lesa ýmsar greinar um táknmál.

Upplýsingar um birtar málfræðirannsóknir sem gerðar hafa verið á íslenska táknmálinu má finna hér.

Facebook-hópur um rannsóknir á íslensku táknmáli.

Samstarfssamningur HÍ og Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra

SLLS

Aðilar Rannsóknastofu í táknmálsfræðum fylgja siðareglum samfélags táknmálsfræðinga, Sign Language Linguistic Society (SLLS). Reglurnar hafa verið þýddar á íslenskt táknmál.